بسته های اختصاصی کلاس مجازی (وب کنفرانس)

با امکان ایجاد لینک های نامحدود کلاس مجازی و به اشتراک گذاری سه تصویر وبکم همزمان فعال در هر کدام از آنها

اقتصادی پلاس

۴۹۹

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد 25 کاربر

SSD 20GB فضا

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

10Gbps پهنای باند

SSL + تنظیم دامنه

بدون هزینه راه اندازی

پایه پلاس

۵۹۹

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد 50 کاربر

SSD 40GB فضا

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

10Gbps پهنای باند

SSL + تنظیم دامنه

بدون هزینه راه اندازی

برنزی پلاس

۶۹۹

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد 100 کاربر

SSD 60GB فضا

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

10Gbps پهنای باند

SSL + تنظیم دامنه

بدون هزینه راه اندازی

نقره ای

۷۹۹

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد 200 کاربر

SSD 80GB فضا

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

10Gbps پهنای باند

SSL + تنظیم دامنه

بدون هزینه راه اندازی

طلائی

۸۹۹

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد 300 کاربر

SSD 100GB فضا

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

10Gbps پهنای باند

SSL + تنظیم دامنه

بدون هزینه راه اندازی

ویژه

۹۹۹

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد 400 کاربر

SSD 120GB فضا

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

10Gbps پهنای باند

SSL + تنظیم دامنه

بدون هزینه راه اندازی

VIP

متغیر

مطابق نیاز و درخواست

سفارش آنلاین

کاربر دلخواه

SSD 500GB~1TB فضا

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

10Gbps پهنای باند

SSL + تنظیم دامنه

بدون هزینه راه اندازی

بسته های اشتراکی کلاس مجازی (وب کنفرانس)

یک لینک کلاس مجازی با امکان به اشتراک گذاری سه تصویر وبکم فعال در لحظه

همیار

۶۰

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد ۵ کاربر

SSD 5GB فضا

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

10Gbps پهنای باند

یک لینک و عنوان

بدون هزینه راه اندازی

اقتصادی

۹۹

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد 15 کاربر

SSD 10GB فضا

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

10Gbps پهنای باند

یک لینک و عنوان

بدون هزینه راه اندازی

پایه

۱۷۵

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد 30 کاربر

SSD 20GB فضا

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

10Gbps پهنای باند

یک لینک و عنوان

بدون هزینه راه اندازی

رشد

۲۳۰

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد ۴۵ کاربر

SSD 30GB فضا

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

10Gbps پهنای باند

یک لینک و عنوان

بدون هزینه راه اندازی

برنزی

۳۰۰

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد 60 کاربر

SSD 40GB فضا

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

10Gbps پهنای باند

یک لینک و عنوان

بدون هزینه راه اندازی

استاندارد

۵۰۰

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد 90 کاربر

SSD 50GB فضا

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

10Gbps پهنای باند

یک لینک و عنوان

بدون هزینه راه اندازی

بسته های اجاره روزانه کلاس مجازی (وب کنفرانس)

یک لینک کلاس مجازی با امکان به اشتراک گذاری سه تصویر وبکم فعال در لحظه

اقتصادی

۵۰

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد 30 کاربر

عنوان اختصاصی

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

10Gbps پهنای باند

یک لینک کلاس

بدون هزینه راه اندازی

پایه

۸۰

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد 50 کاربر

عنوان اختصاصی

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

10Gbps پهنای باند

یک لینک کلاس

بدون هزینه راه اندازی

استاندارد

۱۴۰

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد 100 کاربر

عنوان اختصاصی

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

10Gbps پهنای باند

یک لینک کلاس

بدون هزینه راه اندازی

سازمانی

۲۳۰

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد 200 کاربر

عنوان اختصاصی

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

10Gbps پهنای باند

یک لینک کلاس

بدون هزینه راه اندازی

حرفه ای

۳۸۰

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد 350 کاربر

عنوان اختصاصی

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

10Gbps پهنای باند

یک لینک کلاس

بدون هزینه راه اندازی

حرفه ای

۴۷۰

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد 500 کاربر

عنوان اختصاصی

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

10Gbps پهنای باند

یک لینک کلاس

بدون هزینه راه اندازی

پلاتینی

۶۵۰

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد 750 کاربر

عنوان اختصاصی

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

10Gbps پهنای باند

یک لینک کلاس

بدون هزینه راه اندازی

ویژه

۷۹۰

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد 1000 کاربر

عنوان اختصاصی

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

10Gbps پهنای باند

یک لینک کلاس

بدون هزینه راه اندازی

+ویژه

۹۰۰

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد 1500 کاربر

عنوان اختصاصی

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

10Gbps پهنای باند

یک لینک کلاس

بدون هزینه راه اندازی

سفارشی

۱.۰۰۰

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد 2000 کاربر

عنوان اختصاصی

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

10Gbps پهنای باند

یک لینک کلاس

بدون هزینه راه اندازی

امکان ارائه هر نوع بسته VIP با توجه درخواست وجود دارد

جهت اطلاع از تعرفه های دیگر با ظرفیتهای بالاتر کاربران همزمان آنلاین، می توانید مطابق نیازتان به واحد فروش تیکت بزنید

درصورت نیاز به کمک، مشاوره و پشتیبانی با تیم ما تماس بگیرید

۰۹۱۷۰۳۹۵۹۰۰ - ۳۸۳۱۵۹۰۰ (۰۷۱)

17 سال تجربه و سابقه درخشان و راه اندازی پیش از 10,000 سرویس اختصاصی و اشتراکی

Meeting Add-ins for Adobe Connect Downloads and Updates 2020 - 2021

Adobe Connect 10 Meeting Add-in for Mac دانلود ادوبی کانکت add-in adobe connect رایگان Adobe Connect Mobile for iOS devices Adobe Connect Mobile for Android devices دانلود ادوب کانکت