بسته های اختصاصی کلاس مجازی (وب کنفرانس)

با امکان ایجاد لینک های نامحدود کلاس مجازی و به اشتراک گذاری سه تصویر وبکم همزمان فعال در هر کدام از آنها

اقتصادی پلاس

۴۹۹

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد 25 کاربر

SSD 20GB فضا

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

10Gbps پهنای باند

SSL + تنظیم دامنه

بدون هزینه راه اندازی

پایه پلاس

۵۹۹

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد 50 کاربر

SSD 40GB فضا

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

10Gbps پهنای باند

SSL + تنظیم دامنه

بدون هزینه راه اندازی

برنزی پلاس

۶۹۹

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد 100 کاربر

SSD 60GB فضا

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

10Gbps پهنای باند

SSL + تنظیم دامنه

بدون هزینه راه اندازی

نقره ای

۷۹۹

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد 200 کاربر

SSD 80GB فضا

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

10Gbps پهنای باند

SSL + تنظیم دامنه

بدون هزینه راه اندازی

طلائی

۸۹۹

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد 300 کاربر

SSD 100GB فضا

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

10Gbps پهنای باند

SSL + تنظیم دامنه

بدون هزینه راه اندازی

ویژه

۹۹۹

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد 400 کاربر

SSD 120GB فضا

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

10Gbps پهنای باند

SSL + تنظیم دامنه

بدون هزینه راه اندازی

VIP

متغیر

مطابق نیاز و درخواست

سفارش آنلاین

کاربر دلخواه

SSD 500GB~1TB فضا

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

10Gbps پهنای باند

SSL + تنظیم دامنه

بدون هزینه راه اندازی

بسته های اشتراکی کلاس مجازی (وب کنفرانس)

یک لینک کلاس مجازی با امکان به اشتراک گذاری سه تصویر وبکم فعال در لحظه

اقتصادی

۹۹

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد 15 کاربر

SSD 10GB فضا

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

10Gbps پهنای باند

یک لینک و عنوان

بدون هزینه راه اندازی

پایه

۱۷۵

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد 30 کاربر

SSD 20GB فضا

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

20Gbps پهنای باند

یک لینک و عنوان

بدون هزینه راه اندازی

برنزی

۳۰۰

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد 60 کاربر

SSD 30GB فضا

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

30Gbps پهنای باند

یک لینک و عنوان

بدون هزینه راه اندازی

استاندارد

۵۰۰

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد 90 کاربر

SSD 40GB فضا

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

40Gbps پهنای باند

یک لینک و عنوان

بدون هزینه راه اندازی

بسته های اجاره روزانه کلاس مجازی (وب کنفرانس)

یک لینک کلاس مجازی با امکان به اشتراک گذاری سه تصویر وبکم فعال در لحظه

اقتصادی

۵۰

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد 30 کاربر

عنوان اختصاصی

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

1Gbps پهنای باند

یک لینک کلاس

بدون هزینه راه اندازی

پایه

۱۰۰

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد 50 کاربر

عنوان اختصاصی

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

1Gbps پهنای باند

یک لینک کلاس

بدون هزینه راه اندازی

استاندارد

۲۰۰

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد 100 کاربر

عنوان اختصاصی

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

1Gbps پهنای باند

یک لینک کلاس

بدون هزینه راه اندازی

سازمانی

۳۵۰

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد 200 کاربر

عنوان اختصاصی

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

1Gbps پهنای باند

یک لینک کلاس

بدون هزینه راه اندازی

حرفه ای

۷۵۰

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد 500 کاربر

عنوان اختصاصی

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

10Gbps پهنای باند

یک لینک کلاس

بدون هزینه راه اندازی

پلاتینی

۹۷۵

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد 750 کاربر

عنوان اختصاصی

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

10Gbps پهنای باند

یک لینک کلاس

بدون هزینه راه اندازی

ویژه

۱.۲۵۰

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد 1000 کاربر

عنوان اختصاصی

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

10Gbps پهنای باند

یک لینک کلاس

بدون هزینه راه اندازی

+ویژه

۱.۸۰۰

هزار تومان

سفارش آنلاین

تعداد 1500 کاربر

عنوان اختصاصی

ترافیک نامحدود

پشتیبانی 24/7

10Gbps پهنای باند

یک لینک کلاس

بدون هزینه راه اندازی

امکان ارائه هر نوع بسته VIP با توجه درخواست وجود دارد

جهت اطلاع از تعرفه های دیگر با ظرفیتهای بالاتر کاربران همزمان آنلاین، می توانید مطابق نیازتان به واحد فروش تیکت بزنید

درصورت نیاز به کمک، مشاوره و پشتیبانی با تیم ما تماس بگیرید

۰۹۱۷۰۳۹۵۹۰۰ - ۳۸۳۱۵۹۰۰ (۰۷۱)

17 سال تجربه و سابقه درخشان و راه اندازی پیش از 10,000 سرویس اختصاصی و اشتراکی